Kontakt

Vem på Vårdhygien ska vi vända oss till?
Ring eller maila i första hand ditt kontaktteam.

Information om vilka personer som ingår i kontaktteamen finns på nedanstående sidor - välj ditt område eller motsvarande.

Område 1 Område 1 Område 2 Område 2
Område 3 Område 3 Område 4 Område 4
Område 5 Område 5 Område 6 Område 6
lista Angereds Närsjukhus lista Capio Lundby Närsjukhus  
lista Frölunda Specialistsjukhus                      lista Kungälvs sjukhus
lista Regionservice lista Västfastigheter 

 
Vid brådskande ärenden kan du nå oss via akutlinjen 031 - 342 6100
(08.30 - 12.30, 13.30 - 16.00)


Hygienläkare
Rose-Marie Carlsson
överläkare, sektionschef
031 - 342 4921 0700 - 824 731
Katja Urwitz Iversen
överläkare
031 - 342 4691 0730 - 673 665
Carin Gebäck
specialistläkare
031 - 342 4994 0700 - 463 236
Rune Andersson
överläkare, professor i Global hälsa
031 - 342 4923 0706 - 441 238
(Ingemar Qvarfordt, tjänstledig)    
     
Hygiensjuksköterskor
Marlene van Doesburg 031 - 342 4682 0700 - 823 477
Ingrid Ekfeldt 031 - 342 4985 0736 - 889 358
Berith Carlsson 031 - 342 4264 0700 - 903 684
Anette Kullgren  031 - 342 4996 0736 - 889 362
Kerstin Möller 031 - 342 4889 0736 - 889 331
Lotta Osbeck ** 031 - 342 4495 0768 - 092 118
Roseli Sandbreck 031 - 342 4948  
Mette Schewenius * 031 - 342 4726 0736 - 889 357
Eva Skyman 031 - 342 4997 0736 - 889 361
     
Hygientekniker
Leif Larsson 031 - 342 4706  
     
Sekreterare
Margareta Högberg 031 - 342 4907  
     

 *  för kommunal vård i södra Bohuslän
** för Göteborgs kommun

Kontakt

Postadress
Box 7193, 402 35 Göteborg

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 A

Gemensam e-post
This is a mailto link

Fax
031 - 3424901

Laboratoriesvar
Bakteriologi 031 - 342 4945
Virologi 031 - 342 2444

Övrig kontakt
031 - 342 4907 (sekr)

uiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|ri5q%vmz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5omjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBz}vm5ivlmz{{wvHo}5{muiqt|wBuiztmvm5%vivlwm{j}zoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5msnmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5s}ttozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5w{jmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{mtq5{ivljzmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBum||m5{kpm%wmvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5{s%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5pwojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&uizoizm|i5pwojmzoH%vozmoqwv5{muizoizm|i5pwojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{m